ŞİRKET KURULUŞ AMACI VE FAALİYET ALANLARI
Her türlü petrol ve petrol ürünü,madeni yağ, her nevi kimyevi madde, plastik,lastik ve diğer her türlü petrol türevlerinin, LPG, doğalgaz ve her formda doğalgaz ürünleri (LNG, CNG, LCNG vb.) ,bioakaryakıt (biodizel, biobenzin, vb ) hidrojen gibi alternatif akaryakıt ürünlerinin, imalat, alım, satım, ithalat, ihracat, depolanma, nakliye, (Kara, deniz veya hava yoluyla, boru hattıyla iletimi, ihrakiye teslimi, perakende satışı ve dağıtımını yapmak, bunlar ile ilgili gerekli altyapı tesisleri (kompresör istasyonu, sıvılaştırma tesisi vb.) kurmak, istasyon inşa etmek, işletmek, kiralamak ve  kiraya vermektir.
DEĞERLER

· Sistemli çalışmak

· Sürekli gelişim

· Hızlı, doğru ve istikrarlı karar almak

· Etkin ve olumlu iletişim

· Kar odaklılık

· Müşteri merkezli hizmet

· Stratejik hedeflere bağlılık

· Vizyoner liderlik

· İş ahlakı

· KALİTE-SEÇ

VİZYON
Sektöre yön veren, müşteri tercihiyle lider, çalışılması arzu edilen bir şirket olmak
MİSYON
Sağlığa, emniyete ve çevreye duyarlı olmak, değerlerinden güç alarak kaliteli ürün ve müşteri merkezli hizmet sunmak, yaratıcı çözümleri ve olumlu yaklaşımlarıyla, performans ve kar odaklı, sürekli gelişerek büyümek.